Styret i Kjøregruppa

Leder KG:
Marit Sørensen
Tlf.: 90133310
E-post: Marit.sorens1@gmail.com

Kasserer KG
Tlf.: Monica A. Sundset
Tlf.: 971 90 722
E-post: monica.a.sundset@gmail.com