Styret i Kjøregruppa

Styret i Kjøregruppa

Leder KG:
Marit Sørensen
Tlf.: 90133310
E-mail: Marit.sorens1@gmail.com

Kasserer KG:
Monica A. Sundset
Håkøyvegen 84, 9105 Kvaløya
Mobil: 971 90 722
E-post: monica.a.sundset@gmail.com