Vedtekter

Vedtekter for Tromsø Hundeklubb

Lover for Tromsø hundeklubb vedtatt 15.04.2015 med endringer fra NKK

Lover for Tromsø hundeklubb vedtatt 4.4.2014

På årsmøtet i Tromsø HK 15.04.15 ble flg. endringer vedtatt:

Lovendringsbrev fra NKK

Dette vil bli endret og sendt NKK for godkjenning.