Hovedstyret

Hovedstyret i Tromsø Hundeklubb 2017 og 2018

Leder:
Aase Jakobsen
Tønsvikvegen 375  9023 Krokelvdalen
Tlf (p): 77 63 33 20
Mobil THK/NKK:  92833320. Mobil privat: 918 88 874
E-post THK: leder1@tromso-hundeklubb.no
E-post privat: aase@toots.no

Nestleder:
Siri Knudsen
B A Løvolds Veg 130, 9022 Krokelvdalen
Mobil: 93068982
E-post: nestleder@tromso-hundeklubb.no
E-post: siri.k.knudsen@gmail.com

Sekretær:
Monica A. Sundset
Håkøyvegen 84, 9105 Kvaløya
Mobil: 971 90 722
E-post: monica.a.sundset@gmail.com

Kasserer (og leder Lyngen):
Ingeborg Ross
Lyngsalpeveien 286, 9060 Lyngseidet
Mobil: 970 18 697
E-post: i-ross@online.no

Styremedlem:
Trond Eirik Larsen
Hans Nilsens Vei 28 B, 9020 Tromsdalen
Tlf.: 976 25 584
E-post: treilars@online.no

Styremedlem:
Harrieth Andreassen
Gneisveien 132, 9022 Krokelvdalen
Mobil: 41101033
E-post: harriethmarie@live.no

Styremedlem og leder BHG 
Knut Heimen
Tønsvikvegen 319,  9023 Krokelvdalen
Mobil: 41101055
E-post: kheimen@online.no

Varamedlem:
Katrine Harjo
Seljelundvegen 4,  9022 Krokelvdalen
Mobil: 95144818
E-post: katrineharjo@live.no

Varamedlem:
Nina Løvhaug
Lidskjalvveien 7, 9019 Tromsø
Mobiltlf.nr.: 99794092
E-post: ninalovhaug@gmail.com

Revisorer:
Steinar Lagesen
Buktelia 1, 9106 Straumsbukta
Tlf.: 77699929  Mobil: 95800950
E-post: steilag@online.no

Berit Bendiksen

Valgkomite:

Leder                  Marit Sørensen KG
Medlem             Knut Sollid FHG
Medlem             Lars Kristoffersen FHG                        
Varamedlem     Elin Hartvigsen BHG                                                    

 

Husk at Styret jobber på frivillig basis og er på jobb om dagen.

Derfor er det en fordel at du sender e-post hvis det er noe du lurer på.

Hvis du ønsker å ringe, vennligst gjør det etter kl. 1700.

Se også nøkkelopplysninger i Brønnøysundregistrene:  https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991409181

Ajourført 19.10.2017