Hovedstyret

Hovedstyret i Tromsø Hundeklubb 2020/2021

Leder:
Aase Jakobsen
Tønsvikvegen 375  9023 Krokelvdalen
Tlf (p): 77 63 33 20
Mobil THK/NKK:  92833320. Mobil privat: 918 88 874
E-post THK: leder1@tromso-hundeklubb.no
E-post privat: aase@toots.no

Nestleder:
Siri Knudsen
B A Løvolds Veg 130, 9022 Krokelvdalen
Mobil: 93068982
E-post: nestleder@tromso-hundeklubb.no
E-post: siri.k.knudsen@gmail.com

Sekretær:
Ingeborg Solberg
Broxveien 5, 9020 Tromsdalen
Mobil: 91818960
E-post: Ingeborg.solberg@vegvesen.no

Kasserer (og leder Lyngen):
Ingeborg Ross
Lyngsalpeveien 286, 9060 Lyngseidet
Mobil: 970 18 697
E-post: i-ross@online.no

Styremedlem:
Trond Eirik Larsen
Hans Nilsens Vei 28 B, 9020 Tromsdalen
Tlf.: 976 25 584
E-post: treilars@online.no

Styremedlem:
Ellen Bakken
Tønsvikvegen 382, 9022 Krokelvdalen
Tlf.: 96202340

Styremedlem
Knut Heimen
Tønsvikvegen 319,  9023 Krokelvdalen
Mobil: 41101055
E-post: kheimen@online.no

Varamedlem:
Stine Sol Solvang
Mobiltlf.:
Selnesveien 45, 9042 Laksvatn
E-post: stinesoool@gmail.com

Varamedlem:
Gøril Johansen
Mobiltlf.nr.: 41104372
Tonas veg 24, 9021 Tromsdalen
E-post: BHGleder@tromso-hundeklubb.no

Revisorer:
Ann Kristin Pedersen
Tone Ridderseth Tømmerholen

Valgkomite:
Leder:
Tord Hagen FHG
Medlemmer:
Janne-Karin Johansen BHG
Elin Hartvigsen BHG
Vara:
Lars Kristoffersen FHG

Husk at Styret jobber på frivillig basis og de fleste er på jobb om dagen.

Derfor er det en fordel at du sender e-post hvis det er noe du lurer på.

Hvis du ønsker å ringe, vennligst gjør det etter kl. 1700.

Se også nøkkelopplysninger i Brønnøysundregistrene:  https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991409181

Ajourført etter årsmøtet i 2020