Utvalg i FHG

Det praktiske arbeidet i Fuglehundgruppa utføres av utvalg med ansvar for særskilte områder

Jaktprøveutvalget:
Jaktprøveutvalget har ansvaret for å arrangere Fuglehundgruppas jaktprøver fordelt på høyfjell vinter og høst, skogsfuglprøve og fullkombinert

Aversjonsdressur
Utvalget har ansvaret for å arrangere aversjonsdressur mot sau og rein. Aversjonsdressur mot rein foregår normalt i januar/februar, mens aversjonsdressur på sau gjennomføre i sommermånedene

Aktivitetsutvalget
Utvalget har ansvaret for gjennomføring av alle treninger og kurs i regi av Fuglehundgruppa

Viltpleie
Viltpleieutvalget har ansvaret for rypetaksering hos ulike grunneiere i Tromsø og omegn

 

Du finner kontaktinformasjon til utvalgslederne under fanen “Styret”