Utvalgsledere 2013

Jaktprøve:
Johnny Andreassen
E-post: johnny.e.andreassen@ahlsell.no
Mobil: 91876530

Aversjonsdressur:
Halvard Lockertsen
E-post: halvlock@hotmail.com
Mobil: 913 37716

Dressur/Aktivitet:
Børge Rydningen
E-post: borgeryd@yahoo.no
Mobil: 995 72657

Postadressen vår er:
Fuglehundgruppa
THK     Postboks 3417
9276 TROMSØ