Det praktiske arbeidet i Fuglehundgruppa utføres av utvalg med ansvar for særskilte områder

Jaktprøveutvalget:
Jaktprøveutvalget har ansvaret for å arrangere Fuglehundgruppas jaktprøver fordelt på høyfjell vinter og høst, skogsfuglprøve og fullkombinert

Aversjonsdressur

Utvalget har ansvaret for å arrangere aversjonsdressur mot sau og rein. Aversjonsdressur mot rein foregår normalt i januar/februar, mens aversjonsdressur på sau gjennomføre i sommermånedene

Aktivitetsutvalget

Utvalget har ansvaret for gjennomføring av alle treninger og kurs i regi av Fuglehundgruppa

Viltpleie

Viltpleieutvalget har ansvaret for rypetaksering hos ulike grunneiere i Tromsø og omegn

Postadressen vår er:
Fuglehundgruppa
THK     Postboks 3417
9276 TROMSØ