Styret 2018/2019

Leder:
Siri K. Knudsen
E-post: siri.k.knudsen@gmail.com
Mobil: 93068982

Nestleder:
Marit M. Mikalsen
E-post: marimor2@online.no
Mobil: 926 52412

Kasserer:
Jan Arne Arnesen
E-post: janarnearnesen@gmail.com
Mobil: 90199572

Sekretær:
Ingrid Frenning
E-post: ingrid.frenning@uit.no 
Mobil: 41414778

Vara:
Steinar N. Storelv
E-post:  Steinar.Storelv@ks.no
Mobil: 90849724

Rune Mikalsen
E-post: rune@scanfish.no
Mobil:  90532724

Utvalgsledere 2018/2019

Jaktprøve:
Steinar Lagesen
E-post: steilag@online.no
Mobil: 95800950

Aversjonsdressur:
Halvard Lockertsen
E-post: halvlock@hotmail.com
Mobil: 913 37716

Dressur/Aktivitet:
Ingrid Frenning
E-post: ingrid.frenning@uit.no 
Mobil: 41414778

Viltpleie:      
Ingar Leiros
E-post: ingar.leiros@uit.no
Mobil:  95966895

Postadressen vår er Fuglehundgruppa THK 
Postboks 3417,
9276 TROMSØ