Statutter for kåring av årets hund.

STATUTTER FOR KÅRING AV ÅRETS HUND

Oppdatert: 8. mars 2016


 

Medlemmer av Fuglehundgruppa i THK, kan etter eget initiativ og ønske delta i klubbens konkurranse om og bli:      1. Årets Unghund (under 2 år)
2. Årets Hund (uansett alder)
3. Årets utstillingshund (må være jaktprøvepremiert samme år)Det presiseres at årets unghund også kan kjempe om å bli årets hund.

 

 

 

Poengberegning
Poengberegningen av årets unghund og årets hund gjelder innenfor kalenderåret. Nye medlemmer blir ikke tatt med i cupen før de har betalt medlemskontingent. Medlemmer med kontingentkrav tas ikke med i FHG-cup før kontingentkrav er betalt. Sistnevnte kategori får da godkjent fra kalenderårets første premiering. Det gis poeng for samtlige jaktprøveresultat, klubbmesterskap, beste utstillingsresultat og beste kombinertprøveresultat. Poengberegning for årets utstillingshund gjelder innenfor kalenderåret. Det gis poeng for samtlige utstillingsresultat og beste jaktprøveresultat.

 

Jaktprøver
1.UK – 1.AK – 1.VK

100 poeng

2.UK – 2.AK – 2. og 3. VK

80 poeng

3.UK – 3AK – 4. 5. og 6. VK

50 poeng

Plassering i 2 dagers VK Finale, eller Semifinale 3dagers VKPlassering i 3 dagers VK Finale Høystatusløp

    20 poeng

50 poeng

NM, Norsk Derby. Plassering i semifinale

VK-poeng x 2

NM, Norsk Derby. Plassering i finale

VK-poeng x 4

Plassering i NM Skog, Forus open, Arctic cup
og lignende unghundløp

VK-poeng x 2

Ekstrapoeng
CK gir 10 p. CACIT – reserve CACIT gir 20 p. ÆP på skogsfuglprøve gir 20 p.
Semifinaleplass høystatusløp gir 10 p. Finaleplass Norsk Derby – NM høyfjell – NM lavland – NM vinter – ARCTIC CUP gir 20 p.
Klubbmesterskap
1. premie UK/AK

100 poeng

2. premie UK/AK

80 poeng

3. premie UK/AK

50 poeng

4. premie UK/AK

40 poeng

5. premie UK/AK

30 poeng

6. premie UK/AK

20 poeng

Det må være godkjent fuglearbeid for å få premiepoeng.

 

Utstilling
1. premie uansett klasse

100 poeng

2. premie uansett klasse

75 poeng

3. premie uansett klasse

50 poeng

10 poeng ekstra for HP – CK – CERT – BIR. BIG og BIS gir 20 p.
Merk at bare poeng for det beste utstillingsresultatet teller i poengsammendraget for Årets Hund/Unghund.

 

Kombinert
1. premie uansett klasse

100 poeng

2. premie uansett klasse

75 poeng

3. premie uansett klasse

50 poeng

10 poeng ekstra for samlekombinert. 20 poeng ekstra for fullkombinert.
Bare det beste resultatet teller i beregningen av Årets Hund/Unghund.

 

Klubbens appellkonkurranse
1. plass uansett klasse

50 poeng

2. plass uansett klasse

40 poeng

3. plass uansett klasse

30 poeng

4. plass uansett klasse

20 poeng

5. plass uansett klasse

10 poeng


 

Kriterier
Hundens eier må være medlem av FHG i det premie oppnås. Medlemmene er selv ansvarlige for å sende inn resultatene til jaktprøveutvalget.Frist for innsendelse annonseres på FHG sine hjemmesider.Utdelingen av premiene foregår normalt på årsfesten/rypefesten (som bør arrangeres etter årets siste utstilling).