Styret i BHG 2017/2018

Leder:
Veronica Iversen
Mobil: 411 04 372
E-post: bhgleder@tromso-hundeklubb.no

Nestleder: 
Ann Kristin Pedersen
Mobil: 95135556
E-post: akpederse@gmail.com

Kasserer:
Marianne Iversen
Mobil: 922 50 663
E-post: bhgkasserer@tromso-hundeklubb.no

Sekretær:
Elin Hartviksen
Mobil: 976 43 447
E-post: bhgsekretaer@tromso-hundeklubb.no

Styremedlem:
Tina Lindrupsen
Mobil: 412 71 350
E-post: tina.lindrupsen@gmail.com

Styremedlem/Agilityansvarlig:
Tonje S. Johansen
Mobil: 415 18 280
E-post: tonjesol@hotmail.com

Styremedlem/Rallyansvarlig:
Heidi Krokmyrdal
Mobil:913 37 295
E-post: heisolo@gmail.com

Varamedlem:
Trine Heimen

Varamedlem:
Gøril Johansen

Besøkshund: (Ikke styremedlem)

Tlf.:
E-post:

Kursansvarlig:
Ann Kristin Pedersen
Mobil: 95135556
E-post: bhgkurs@tromso-hundeklubb.no

 

Webmaster:
Knut Heimen
Mobil: 41101055
kheimen@online.no