Author archive for lars

 • Årsmøte i Fuglehundgruppa

  By lars on 14. februar 2017
  Innkalling til årsmøte i Fuglehundgruppa, Tromsø hundeklubb Det innkalles til årsmøte i Fuglehundgruppa mandag den 6. mars kl. 2000 på klubbhuset i Kroken. Dagsorden Konstitusjon: Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne  protokollen fra møtet. Behandle styrets og […]
 • Årsmøte i Fuglehundgruppa

  By lars on 18. januar 2017
  Årsmøtet i fuglehundgruppa er berammet til mandag den 6. mars kl 2000 Fullstendig innkalling legges ut senest 3 uker før årsmøtet.  Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 13. februar.  Forslag på kandidater til ledige verv kan fremmes for valgkomiteen v/Eva Chatrine Nilsen innen samme frist.  Minner om at medlemskontingent for 2017 må være betalt […]
 • Unghundkurs vinteren/våren 2017

  By lars on 10. januar 2017
  Tromsø hundeklubb, fuglehundgruppa, inviterer til kurs Kurs for unghunder og eiere med formål å gi deltakerne innsikt i prinsipper for føring av hund og ro i oppflukt og skudd. Tidsrom:                     11.2. – 8.5.  Kurset starter med 2 dager i føring av hund.  Deretter blir                             det kurskvelder med jevne mellomrom utover våren – se kursplan.                                    Det forutsettes at deltakerne gjør […]
 • Valpekurs for stående fuglehunder

  By lars on 4. januar 2017
  Valpekurs for stående fuglehunder starter mandag den 6. februar. Kurset starter mandag den 6. februar kl 1800 på klubbhuset i Kroken og går over 8 uker med følgende innhold: Almenn hundekunnskap. innlæring og dressur – teori og praktiske øvelser. Hunsd og helse. Lover og regler for hundehold. Fysisk trening. Forberedelser til jakt og jaktprøver. Kurset koster kr 1600 (kr 1000 […]
 • Årsfesten 2016

  By lars on 4. januar 2017
  Fuglehundgruppa inviterer til årsfest fredag den 27. januar 2017 Det hele foregår på klubbhuset – oppmøte kl 1930! På festen skal det deles ut gjeve trofeer for årets hunder, klubb-mesterskapet og sist men ikke minst for utmerkelsene “årets stegg” og “årets jägermeister”! Vi tar gjerne i mot forslag på kandidater til de to sistnevnte utmerkelsene. Forslag med begrunnelse sendes til festkomiteen v/Trond Eirik […]
 • Klubbmesterskap jaktprøve 2016

  By lars on 24. oktober 2016
     Klubbmesterskap jaktprøve ble avviklet lørdag 22. oktober i strålende høstvær på  Brensholmen, Greipstad og i Buvika.  Nokså sparsomt med fugl i terrengene, men likevel tilstrekkelig til å avgjøre mesterskapet.  Ett UK-parti og to AK-parti var ute i terrengene med til sammen 26 ekvipasjer. I AK viste ES Joker av Skåpleinun og Ingar Leiros glimrende søk og komplett fuglearbeid på 2 ryper. Dermed var klubbmesterskapet for […]
 • Apportbevisprøve

  By lars on 5. juli 2016
  Fuglehundgruppa inviterer til apportbevisprøve mandag den 15. august 2016 Fuglehundgruppa ønsker å legge til rette for at medlemmene er godt forberedt til høstens jaktprøver, blant annet ved å tilby apportbevisprøve.  Apportbevis er et vilkår for å oppnå høyeste premiegrad i AK.  Vi møtes på klubbhuset mandag den 15. august kl 1800 for gjennomføring av prøven i Krokenterrenget. Vi tar sikte på […]
 • Valpekurs for stående fuglehunder starter mandag 22. august

  By lars on 4. juli 2016
  Kurset starter mandag 22. august kl 1800 på klubbhuset i Kroken og går over 8 uker med følgende innhold: Almen hundekunnskap. Innlæring og dressur – teori og praktiske øvelser. Hund og helse. Lover og regler for hundehold. Fysisk trening. Forberedelser til jakt og jaktprøver. Pris kr 1600 (kr 1000 for medlemmer i Tromsø hundeklubb) Begrenset antall kursdeltakere. Informasjon om kurset og bindende […]
 • Krokenterrenget åpner 1. juli

  By lars on 29. juni 2016
  Et begrenset område i Kroken er ved kommunal forskrift fritatt fra båndtvangen fra og med 1. juli og ut båndtvangsperioden.  Fuglehundgruppa leier området av grunneier og administrerer bruken.  Vi oppfordrer brukerne av området til å vise hensyn til andre som oppholder seg i terrenget. Treningskort for Kroken-terrenget lagt ut for salg hos Andresens Vaabenforretning, Tromsø Veterinærsenter (Strandveien) og AniCura Dyresykehuset […]
 • Fuglehundtreff i Straumsbukta 25. og 26. juni er avlyst

  By lars on 1. juni 2016
  AVLYST PÅ GRUNN AV MANGLENDE PÅMELDINGER Fuglehundtreff i Straumsbukta den 25. og 26. juni.  Fuglehundgruppa vil i samarbeid med Øyvind Trondsen arrangere fuglehundtreff med trening, konkurranser og sosialt samvær.  Forlegning vil være telt eller campingvogn i et naturskjønt område der vi her helt for oss selv. Hver enkelt må sørge for egen mat og drikke. Program:  Fredag 1700-2000:                          Oppmøte […]